Естедентал

estedental

Защо Естедентал?

Водещи принципи в клиничната практика на стоматологичен център Естедентал са:

Консервативен подход
Ще ви предложим най-консервативния и щадящ подход за решение на вашите проблеми. Основен принцип в нашата практика е запазване на наличните зъбни тъкани, възстановяване и запазване на здравето на венеца и челюстната кост, дългосрочна профилактика.

Информиране и взаимодействие с пациента
За нас е важно да получите най-пълна информация за вашето лечение, за да можете да участвате лично във вашата терапия.

Висока хигиена
Голяма част от нашите усилия са насочени към осигуряване на висока хигиена с цел предотвратяване на кръстосани инфекции. Прецизно изпълняваме всички изисквания на ХЕИ за максимална хигиена.

Дългосрочни резултати
Всяко възстановяване в устната кухина има срок на годност. Нашата цел е да ви осигурим най-дългосрочно възстановяване и протекция на зъбите и венците за максимален период от време.

Гаранция
Ще получите гаранция за всяка извършена услуга.

Къде се намира Естедентал?

Можете да ни откриете на адрес:

София,
ул. Перник 90

Какво е работното време на Естедентал?

Нашето работно време е от 9.00 до 20.00 ч. от понеделник до петък. Работим с пациенти само по предварителен график.

Ако работното ни време не е удобно за вас, можем да ви предложим час за събота или неделя (само с предварителнаа уговорка).

Можете да запишете своя час на

тел. 0889 217 402

Кой работи в Естедентал?

Ръководител на стоматологичен център Естедентал е д-р Мая Живкова.

Интересите на д-р Живкова са в областта на естетичната стоматология, протетичното възстановяване на зъбите с инлеи, фасети, коронки, мостове и протези, биомеханика на дъвкателния апарат, оклузо-артикулационно възстановяване, фукционален анализ на темпоро-мандибуларните заболявания, профилактиката на зъбните и пародонталните заболявания.


Д-р Живкова е родена на 27 май 1974 г. в София. Завършва Стоматологичния факултет на Мединицския университет в София през 2003 г. с отличен успех. След дипломирането си създава собствена практика. Д-р Живкова е член на Българския зъболекарски съюз.

СтоматологСофия Естедентал

С какво оборудване разполага Естедентал?

Работим с модерна стоматологична апаратура. Използваме накрайници с вградено осветление, които създават условия за отлична видимост при работа в устата. Разполагаме с накрайник за ултразвуково почистване на зъбите и с накрайник тип Airflow за почистване на зъбите.

Естедентал
Накрайник за ултразвук за почистване на зъбите

 

 

 

 

Естедентал AirflowЕстедентал Airflow
Накрайник Airflow за почистване на зъбите

Как се поддържа хигиената в Естедентал?

Хигиенните процедури в Естедентал се извършват в съответствие с всички изисквания на ХЕИ.

Стерилизацията на инструментите и материалите се извършва ежедневно, преди началото на работния ден, в стоматологичен автоклав. Автоклавът е апарат, който се затваря херметично и в него се извършва стерилизация в условия на вакуум и висока температура. След използването на инструментите, те престояват в специални разтвори за стерилизация, след което се опаковат в пликове за стерилизация и се подготвят за автоклавиране.

Всички материали, които имат достъп до пациента – лигавници, слюносмукатели, ръкавици, са за еднократна употреба. След използването им те се предават на фирма, обезвреждаща биологичните отпадъци. Естедентал има сключен договор с фирма Рамус.

 

Всички инструменти се съхраняват в стерилни опаковки до употребата им. Всички санитарни материали се автоклавират ежедневно и се съхраняват в затворени контейнери.


Всички дребни инструменти се автоклавират ежедневно, в началото на работния ден, и се съхраняват в затворени петрита.

 

 

За бърза дезинфекция на ръкавиците, машината и работните повърхности използваме предназначени за целта дезинфекционни разтвори с бързо действие.

С какви материали работи Естедентал?

Работим само с висококачествени материали, произведени от водещи производители на стоматологичните материали – Heraeues Kulzer, Kerr, Ultradent, 3M ESPEColtène/Whaledent  и др.

Следим новостите в стоматологията и обичаме да експериментираме с нови материали и лечебни техники.

С каква упойка се работи в Естедентал?

Безболезнената работа е основен ангажимент, който поемаме към пациентите си. За обезболяване използваме висококачествени анестетици. Подготвени сме за бърза реакция в случай на настъпване на усложнения от упойката, макар и това да се случва много рядко.

 

Каква гаранция дава Естедентал?

Ние водим стриктна документация на нашите пациенти и извършените лечебни дейности – амбулаторен дневник, лични картони на пациентите на хартия и в електронен вариант. Лечението на всеки пациент започва с подробен разпит за минали и настоящи оплаквания. В края на всяка процедура получавате гаранция за извършената работа; ако се наложи повторно извършване на услугата в периода на гаранцията, тя е безплатна за вас.

При всяка извършена услуга ще ви бъде издадена касова бележка/фактура. 

Гаранция за нашата работа са усмивките на нашите пациенти.