Зъбните фасети – порцеланови или фотополимерни фасети, са тънки пластинки от естетичен материал, които покриват предната повърхност на зъбите, за да подобрят тяхната красота. С помощта на зъбните фасети може да бъде променен цветът, формата и размера на зъбите. Зъбните фасети се изработват от естетични материали – порцелан (керамика) или фотополимер.

Порцеланови фасети

Зъбните фасети се използват за корекция на естетиката и функцията на зъбите при следните показания:

• Оцветени или потъмнели зъби – след канално лечение на зъбите, лечение с някои медикаменти и др.
• Петна по зъбите, дължащи се на промени в минералната плътност
• Разстояния между зъбите – диастема и треми
• Конични странични резци
• Фрактурирани предни зъби
• По-задна (лингвална) позиция на зъбите
• Зъби с неправилна позиция

Прочетете още

Порцелановите фасети (керамични фасети) се използват за корекция на цвета, формата и размера на зъбите и повишаване на тяхната естетика. Порцелановите фасети могат да се използват и за корекция на малки фрактури и пукнатини на зъбите.

Порцелановите фасети могат да се изработят при минимално изпиляване на зъба или без изпиляване. Порцеланът е материал с висока естетика, висока издръжливост и не се променя в устата – порцелановите фасети на практика са неразличими от естествените зъби и имат висока издръжливост – средно около 10 години.

Прочетете още

Фотополимерните фасети също се използват за корекция на цвета, формата и размера на зъбите и повишаване на тяхната естетика.

Фотополимерните фасети могат да бъдат поставени за един ден. Те също могат да се изработят след минимално изпиляване на зъба или без изпиляване. Цената на фотополимерните фасети е по-ниска, но фотополимерът търпи промени с времето и годността им също е по-ниска – средно около 4 години.

Прочетете още

Висок естетичен резултат може да бъде постигнат и с порцеланови фасети, и с фотополимерни фасети. Разликата между тях се дължи на разликата в самите материали и начина им на изработка – директно в устата (директни фасети) или в зъботехническата лаборатория (индиректни фасети). Разликите между порцелановите и фотополимерните фасети се отнасят до тяхната естетичност, издръжливост и цена.

Прочетете още

Директните фасети се изработват в устата на пациента. Този подход е възможен само при фотополимерните фасети. Пациентът получава фасетите си в рамките на едно клинично посещение.

Индиректните фасети се изработват от зъботехник в лабораторията. След подготовка на зъбите се взима отпечатък, от който зъботехникът отлива гипсов модел и изработва фасетите от порцелан (керамика) или фотополимер. Изработването на индиректните фасети изисква повече време и има по-висока цена.

Прочетете още

Естетичното възстановяване с фасети се извършва в следната последователност:

1. Първоначален преглед
2. Дизайн на усмивката
3. Восъчен моделаж
4. Препарация
5. Изработване на фасетите в лабораторията
6. Циментиране на фасетите

Прочетете още

Предимства на фасетите:

Висока естетика
Минимално изпиляване на зъба
Дълготрайност
Запазване на зъбните тъкани
Стабилност на цвета

Прочетете още

Цените на зъбните фасети се определят основно от материала и от метода, по който се изработват. Порцеланът е по-скъп от фотополимера, индиректните фасети са по.скъпи от директните фасети, защото включват и цената на зъботехническия труд. Най-скъпи са порцелановите фасети са най-скъпи, следвани от индиректните фотополимерни фасети, които се изработват от зъботехник. Най-евтини са директните фотополимерни фасети, които се изработват директно в устата на пациента от стоматолога.

Прочетете още

Зъбните фасети – порцеланови или фотополимерни, изискват специални грижи. На първо място е отличната зъбна хигиена, за да избегнете развитието на кариес или възпаление на венеца около вашите фасети. Ще бъде необходимо да посещавате редовно вашия зъболекар за професионално почистване на зъбите.

Прочетете още