Директни или индиректни фасети?

Директни фасети

Директните фасети се изработват в устата на пациента. Този подход е възможен само при фотополимерните фасети.

Директните фотополимерни фасети се изработват след минимално изпиляване на емайла на зъба. С помощта на фотополимери с различно предназначение и функция, които се нанасят послойно, се създава естествено изглеждаща зъбна повърхност.

 

Предимства:

• Бързина – директните фасети се изработват в едно посещение

• Ниска цена – директните фасети имат имат по-ниска цена от индиректните фасети

 

Недостатъци:

•  Директните фасети могат да бъдат изработени само от фотополимер

 

Индиректни фасети

Индиректните фасети се изработват от зъботехник в лабораторията. След подготовка на зъбите се взима отпечатък, от който зъботехникът отлива гипсов модел и изработва фасетите от порцелан (керамика) или фотополимер. Готовите фасети се циментират върху зъбите с двойно-полимеризиращ цимент.

 

Предимства:

• Прецизност – индиректните фасети се изработват върху модел от зъботехник, което осигурява по-висока естетика и точност

• Естетичност – индиректните фасети могат да се изработят от керамика при високи естетични изисквания или от фотополимер

 

Недостатъци:

Висока цена – индиректните фасети се изработват от зъботехник, което повишава тяхната цена

Отсрочен резултат – необходимост от време за изработване на фасетите от зъботехника