Какво представляват фасетите?

Зъбна фасета

 

Зъбните фасети (порцеланови фасети, керамични фасети, фотополимерни фасети) са тънки пластинки от естетичен материал, които покриват предната повърхност на зъбите, за да подобрят тяхната естетика. С помощта на зъбните фасети може да бъде променен цветът, формата и размера на зъбите.й

 

Зъбните фасети се изработват от естетични материали – порцелан (керамика) или фотополимер. Порцеланът наподобява естествените зъби по отношението си към светлината и поради това е отличен естетичен материал, с  висока естетика и многогодишна издръжливост. Съвременните фотополимери също имат добри естетични качества, но функционалната им годност е по-ниска от тази на порцелановите фасети.

 

Порцеланови фасети