Фотополимерни фасети

Директни фотополимерни фасети

Пациентка, желаеща фотополимерни фасети с естествен цвят. Едновременно са санирани и наличните кариеси. Използвана е послойна техника за възстановяване на зъбите (layering). Възстановяване в едно посещение.

Фотополимерни фасети
Фотополимерни фасети

Директни фотополимерни фасети

Пациентка с множество дефектирали пломби на предните зъби и абразия на зъбите. На пациентката бяха предложени директни фотополимерни фасети. Върху гипсов модел на зъбите на пациентката бе извършен диагностичен моделаж (зъботехник Л. Филимонов). Използвана е послойна техника за възстановяване на зъбите (layering). Възстановяване на зъбите в едно посещение.

Фотополимерни фасети

Холивудска усмивка с фотополимерни фасети

Пациент, който желае холивудска усмивка с фотополимерни фасети без изпиляване на зъбите. Фасетите са изработени в едно посещение. Използван е фотополимер с избелен цвят, много по-светъл от най-светлия естествен цвят.

Фотополимерни фасети