Фотополимерни фасети

Фотополимерните фасети се използват за корекция на цвета, формата и размера на зъбите и повишаване на тяхната естетика. Фотополимерните фасети могат да се използват и за корекция на малки фрактури и пукнатини на зъбите.

Фотополимерните фасети могат да бъдат поставени за един ден. Те могат да се изработят след минимално изпиляване на зъба или без изпиляване. За разлика от порцелановите фасети обаче, фотополимерът търпи промени в устата и с времето може да промени вида си, да се оцвети, да се износи.

 

Какви са показанията за фотополимерни фасети?
Фотополимерните фасети могат да бъдат използвани за корекция на много козметични проблеми, както и порцелановите фасети. Най-често фотополимерните фасети се използват при:

• Зъби с неправилна позиция в зъбната дъга – малки корекции в позицията на зъбите могат да бъдат извършени с фотополимерни фасети. По-големи деформации изискват ортодонтско лечение.

• Оцветени зъби – фотополимерните фасети се използват за корекция на цвета на зъби с промяна на цвета – след канално лечение, оцветявания от медикаменти, бели петна.

• Разрушения на зъбите – при ерозии, фрактури, пукнатини, кариеси фтополимерните фасети често са идеалното решение – евтини и предпазващи останалите зъбни тъкани, без излишно изпиляване.

• Затваряне на разстояния между зъбите – фотополимерните фасети са най-бързият и най-евтиният начин за затваряне на разстояния между зъбите.

 

Колко време издържат фотополимерните фасети?
Издръжливостта на фотополимерните фасети зависи от много фактори – от качеството на използвания материал, от грижата за фасетите, хигиенните и други навици на пациента, като консумация на оцветяващи напитки и храни, пушене, бруксизъм. Среднага годност на фотополимерните фасети е около 4 години.

Кои са алтернативите на фотополимерните фасети?
Алтернатива на фотополимерните фасети са порцелановите фасети (по-висока естетика, по-висока издръжливост, по-висока цена, пестене на зъбните тъкани) и керамичните коронки (по-висока естетика, по-висока издръжливост, по-висока цена, изпиляване на здрави зъбни тъкани).

Как се изработват фотополимерните фасети?
При внимателен преглед вашият стоматолог ще прецени дали фотополимерните фасети са добра терапевтична възможност за вас.

Ако стоматологът ви ви препоръча лечение с фотополимерни фасети, е необходима внимателна преценка на вашите естетични изисквания и технологичните възможности на стоматолога и зъботехника. На този етап трябва да бъде взето решение за евентуална промяна на цвета и формата на зъбите.

След внимателно почистване на зъбите от зъбен камък и зъбна плака, стоматологът ще ги подготви за фасетите. Стоматологът ви ще реши дали да изпили зъбите ви или не и ще ви предложи директно или индиректно изработване на фасети. Изпиляването на зъбите за фасети е минимално – 0.5-0.8 милиметра. Изпиляването засяга само повърхностния слой на зъба – емайла, който осъществява здрава връзка с фасетата чрез бондинг техника.

При директната техника вашият стоматолог ще изработи фасетите директно върху вашите зъби, в едно посещение. При индиректната техника стоматологът взема отпечатък от подготвените зъби и го изпраща на зъботехника, който изработва фасетите в лабораторията; те се циментират върху зъбите със специален цимент в следващо посещение.

Колко струват фотополимерните фасети?
Цената на фотополимерните фасети зависи от качеството на използвания материал, техниката (директна или индиректна, респ. работата на зъботехника) и опита на стоматолога.

Може ли всеки стоматолог да прави фотополимерни фасети?
Не. За да пресъздаде вида естествените зъби с фотополимери, вашият стоматолог трябва да притежава определени технически и артистични способности, добро познаване на стоматологичните материяли и опит. Всеки човек е различен и зъбите на всеки човек имат своите индивидуални особености – само опитен стоматолог може да вземе предвид индивидуалните особености на пациента и да ги пресъздаде с изкуствени материали.

Как да разбера дали моят стоматолог е добър в изработването на фотополимерни фасети?
Поискайте от вашия стоматолог да ви покаже документирани клинични случаи на фотополимерни фасети. Стоматолозите пазят снимки на пациентите си преди и след козметичната манипулация.