Порцеланови или фотополимерни фасети?

Висок естетичен резултат може да бъде постигнат и с порцеланови фасети, и с фотополимерни фасети. Разликата между тях се дължи на разликата в самите материали и начина им на изработка – директно в устата (директни фасети) или в зъботехническата лаборатория (индиректни фасети).

Фотополимерни фасети: Фотополимерните фасети могат да се поставят за един ден, имат годност 3-5 години. Те са по-евтини.

Порцеланови фасети: Порцелановите фасети изискват няколко посещения на пациента и време за изработка от зъботехника. Те са много по-издръжливи – около 10 и повече години. Порцелановите фасети имат висока цена.

Фотополимерът представлява пластмаса, подсилена със специални вещества – той е здрав и естетичен, но с времето търпи промени в устата – оцветяване и износване. Поради това годността на фотополимерните фасети и по-кратка, въпреки че могат да запазят вида си и повече от 10 години.

Порцеланът е инертен материал, не търпи изменения в устата, с него могат да бъдат пресъздадени отлично оптичните свойства на зъбите. Порцелановите фасети могат да бъдат на практика неразличми от естетвените зъби.

Ако търсите високоестетичен или дълготраен резултат, изберете порцеланови фасети.