Поставяне на фасети

Естетичното възстановяване с фасети се извършва в следната последователност:

1. Първоначален преглед
При първоначалния преглед се установяват показанията и противопоказанията за поставяне на зъбни фасети. Вземат се диагностични отпечатъци от зъбите на пациента. Извършва се проверка на оклузията – оклузията на предния и задните сегменти. Проверяват се оклузалните контакти на предните зъби. Отчита се състоянието на зъбите – размери, форми, цветове, плътност на зъбните тъкани. Отчита се възрастта, пола, формата на лицето, цвета на кожата, очите и косата на пациента. Правят се снимки с висока резолюция.

В първото посещение пациентът трябва да обясни на стоматолога си какви резултати очаква от лечението, а стоматологът трябва да прецени доколко тези очаквания са изпълними при конкретната клинична ситуация.


2. Дизайн на усмивката

В този етап се изработва дигитален модел на усмивката на пациента. Стоматологът и зъботехникът съвместно изработват модел на бъдещата усмивка на пациента, като се вземат предвид данните на пациента и основните принципи на естетичното възстановяване.

 

3. Восъчен моделаж
Восъчният моделаж е прототипен модел, който насочва работата на стоматолога. Восъчният моделаж се извършва върху модели, които са включени в артикулатор и върху които е изследвана механиката на оклузията.

 

4. Изпиляване на зъбите

Порцеланови фасети:

Това е второто или третото посещение на пациента в кабинета. В този етап емайлът на зъбите повърхностно се изпилява, за да се осигури място за естетичния материал (керамика, фотополимер), взема се отпечатък от подготвените зъби и се изработват временни фасети, които наподобяват по форма и цвят бъдещите постоянни фасети. В този момент пациентът трябва да одобри формата и цвета на бъдещите фасети.

 

Изпиляване на зъбите за фасети

 

Фотополимерни фасети:

В това посещение зъбите леко се изпиляват, за да се освободи място за естетичния материал, а в някои случаи не се изпиляват. Фотополимерните фасети се моделират директно в устата на пациента. С това възстановителната процедура завършва.

 

5. Изработване на фасетите в лабораторията

 

6. Циментиране на фасетите
Фасетите се циментират със специален светлинно-полимеризиращ или двойно-полимеризиращ (химмически и светлинно) цимент.