Предимства и недостатъци на зъбните фасети

Зъбните фасети имат своите предимства и недостатъци спрямо другите терапевтични алтернативи – коронки, обтурации и др.

Предимства на фасетите

Минимално изпиляване на зъба
Зъбните фасети могат да се поставят върху зъба без изпиляване или при минимално изпиляване (обикновено около 0.5-1 милиметър).

Дълготрайност
Зъбните фасети са относително дълготрайни. Порцелановите фасети имат по-висока дълготрайност (7-10 години) от фотополимерните фасети (3-5 години).

Запазване на зъбните тъкани
Зъбните фасети са отлична алтернатива на зъбните коронки в случаите на оцветяване на зъбите, фрактури и разрушения.

Стабилност на цвета
Зъбните фасети имат висока естетика и продължителна стабилност на цвета, особено порцелановите фасети.

Недостатъци на фасетите

Свръхконтуриране на зъба
При поставяне на зъбни фасети и желание за запазване на естествените зъбни тъкани съществува възможност за удебеляване на контура на зъба извън неговия нормален обем.

Лабораторни етапи
Недостатък на зъбните фасети са лабораторните етапи в изработването на индиректни фасети, които повишават стойността на лечението и удължават неговата продължителност.

Трудна поправка
Малки дефекти на керамичните фасети могат да бъдат поправени в устата след циментиране на фасетите. Големи поправки на порцелановите фасети изискват повторното им изработване. Фотополимерните фасети могат да бъдат поправяни в устата. Цветът на порцелановите фасети не може да бъде променен след поставянето им.

Труден клиничен протокол
Процесът на поставяне на керамичните фасети в клинични условия е труден и изисква много време.

Специално поддържане
Фасетите изискват повишена грижа – регулярни контролни прегледи, регулярно професионално почистване на зъбите, контрол над някои вредни навици (тютюнопушене, бруксизъм, употреба на оцветяващи храни и напитки).